Senior Projectleider Bedrijfsvoering

Omschrijving

Aanleiding
Vanuit het rapport “versterking bedrijfsvoering” zijn diverse projectopdrachten gedefinieerd. De projecten waar jij regie op gaat voeren, zijn nu belegd bij de Concernmanager F&C, Concernmanager HRM en de Concernmanager IPM.

Gezien de volle portefeuilles en de raakvlakken tussen de projecten, hebben wij besloten ze samen te beleggen bij een senior Projectleider versterking Bedrijfsvoering. De overkoepelende focus ligt op het optimaliseren van de bedrijfsvoering gekoppeld aan het opgavegericht werken met veel aandacht voor het inrichten van de bedrijfsvoeringsagenda, de doorontwikkeling van de P&C cyclus en een strategische personeelsplanning. Het is van belang dat de senior projectmanager de ingezette koerswijziging realiseert met de inzet van projectmedewerkers middels een veranderstrategie op maat. De projectmedewerkers zijn gerekruteerd vanuit de eigen organisatie en nemen deel aan dit project naast hun reguliere werkzaamheden.

Om succesvol te zijn in deze rol heb jij ruime ervaring als senior projectleider bedrijfsvoering in een complexe overheidsinstantie gecombineerd met aantoonbare veranderkundig ervaring op de onderwerpen uit de 3 projecten.

Wij zoeken iemand die op het bestuurs- en directieniveau mensen kan meenemen in de beweging die we willen realiseren. Je stelt je op als boegbeeld voor opgavegericht werken en je herkent jezelf in de termen: Senioriteit door vakmanschap, leiderschap, overzicht, draagvlak creëren, visie uitdragen en goed kunnen prioriteren & delegeren.

Informatie m.b.t. 3 projecten
Je treedt op als projectleider namens het concern met een drieledige opdracht. De directie raad is de opdrachtgever en de concernmanagers zijn opdrachtnemer.
Project 1 Stapsgewijs verandering in werken aan het opzetten van een vernieuwde P&C cyclus voor het geheel
Beoogd resultaat:
1. Stapsgewijze herinrichting P&C cyclus met aandacht voor:
– balans tussen gemeenschappelijke en individuele verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid
– aansluiten bij de opgaven – continueren opgavegerichte realisatie gesprekken
– waarde gedreven werken gericht op effectiviteit
– continue proces op sturing
2. Ontwikkel naast individuele voortgangsgesprekken ook collectieve momenten met het strategisch management, “d” (de volledige managementraad) waarin verantwoording wordt afgelegd over gezamenlijke opgaven, waaronder bedrijfsvoeringsopgaven.

Project 2 Dynamische bedrijfsvoering agenda verder uitwerken en voorzien van instrumentarium
Beoogd resultaat:
1. In en tussen alle kolommen wordt zichtbaar geprioriteerd in relatie tot de opgaven
2. Er is instrumentarium zoals portfoliomanagement ontwikkeld en dit wordt toegepast om tot de juiste prioritering en uitvoering te komen van de dynamische bedrijfsvoering- agenda (zowel binnen de kolom als tussen de kolommen)
3. De dynamische Bedrijfsvoerings-agenda is –in nauwe samenwerking met het strategisch management ()- aangevuld met projecten en activiteiten die integraal en opgavegericht werken versterken.

Project 3 Versterking van vakmanschap in de bedrijfsvoering (skills, competenties en houding)
Beoogd resultaat:
1. Een strategisch personeelsplan voor de gehele bedrijfsvoering en per kolom
2. Een strategisch opleidingsplan met een aanpak om te investeren in skills, competenties, houding & gedrag. Opleiden op maat staat hierbij centraal.

Plaats in de organisatie
De bedrijfsvoering binnen de Gemeente is deels centraal georganiseerd en deels decentraal binnen alle organisatieonderdelen. Voor dit project is het van belang dat jij ruime ervaring met het behalen van resultaten in een gelijksoortig complex organisatie.

Functie-eisen
Als projectleider is het jouw verantwoordelijkheid om zowel de inhoudelijke doorontwikkeling als het proces te leiden en te sturen op basis van een met betrokkenen afgestemde plannen met projectplanning.

  • Een afgeronde opleiding op academisch niveau
  • Je hebt aantoonbare werkervaring (minimaal 4 jaar) als projectleider (opgedaan in de periode 2014 -2019) op het gebied van bedrijfsvoering gecombineerd met ruime veranderkundige ervaring
  • Je hebt aantoonbare werkervaring (minimaal 3 jaar) als projectleider op het gebied van de doorontwikkeling van de Planning & Control cyclus en het inrichten van een portfolioproces
  • Je hebt recente ervaring (minimaal 2 jaar) als projectleider met aandachtsgebied opgave gericht werken.
  • Je hebt recente ervaring (minimaal 2 jaar) met het implementeren van moderne instrumentarium ten behoeve van de bedrijfsvoering
  • Je hebt werkervaring (minimaal 5 jaar) binnen een complexe overheidsorganisatie
  • Je hebt werkervaring binnen een gemeente
  • Je hebt aantoonbare veranderkundige ervaring gecombineerd met het behalen van resultaten in een gelijksoortige complexe organisatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 21 februari 2019


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
Human Resource Management
X

Human Resource Management

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures