SPOED! sr. Juridisch Adviseur Omgevingsrecht

Omschrijving

Korte beschrijving
speelveld Utrecht is een van de snelst groeiende steden van Nederland. De gemeente zet in op binnenstedelijke verdichting, waarbij gezondheid en duurzaamheid centraal staan. Naast veel bouwopgaven zijn er veel opgaven in de openbare ruimte om Utrecht aantrekkelijk en bereikbaar te maken. Het organisatieonderdeel Ruimte van de gemeente Utrecht houdt zich hier mee bezig.

Je taken zijn:
Als juridisch adviseur omgevingsrecht, raakvlak ondergrond, ben je specialist op het gebied van de Omgevingswet en ruimtelijke ordening, in het bijzonder voor wat betreft de ondergrond. Je bent verantwoordelijk voor het strategisch en juridisch adviseren de implementatie van het ondergrondbeleid in de omgevingsvisie. Het lokale beleid voor de ondergrond (waaronder gebiedsgericht grondwaterbeheer en bodemenergie) wordt zodanig vormgegeven dat wordt voldaan aan de eisen die daaraan krachtens de Omgevingswet worden gesteld, waaronder het creëren van integrale oplossingen. Het gaat over het beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving, waarin milieukwesties en maatschappelijke opgaven in samenhang met ruimtelijke ontwikkelingen in beschouwing worden genomen. Complexe vraagstukken op dit vakgebied worden door jou hanteerbaar gemaakt met het bedenken van praktische oplossingen en het uitwerken van verdere regels. Je werkt samen met vakspecialisten en je zorgt voor de juiste communicatie met andere disciplines zoals gebiedsmanagers en opgavetrekkers en het bestuur. Ook de samenwerking met provincie en waterschappen is een belangrijk onderdeel van het werk.

Jij bent/hebt:

  • Afgeronde opleiding Nederlands Recht of bestuursrecht op WO/Master-niveau
  • >10 jaar aantoonbare ervaring met de inhoudelijke thema’s van de fysieke leefomgeving, in het bijzonder ondergrond en gebiedsgericht grondwaterbeheer.
  • Aantoonbare kennis van en ervaring met de Omgevingswet
  • Aantoonbare kennis van de effecten van deze wet voor de gemeentelijke organisatie.
  • >10 jaar ervaring in het werken vanuit Rijks-, Provinciale-, of gemeentelijke overheid gericht op het omgevingsrecht.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 13 december 2018


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Juridisch
X

Juridisch

E-mail : *


Deel deze vacature: