Interim CISO Security Officer

Omschrijving

De organisatie heeft informatiebeveiliging hoog in het vaandel staan. In de afgelopen jaren zijn er belangrijke stappen gezet om de informatiebeveiliging te borgen. Met de komst van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de nieuwe eisen die dit met zich meebrengt, staan wij voor een nieuwe uitdaging. Om onze ambities waar te kunnen maken, zijn wij op zoek naar een information security officer die een tandem vormt met de chief information security officer.

Op basis van het gemeentelijk informatiebeveiligingsbeleid dragen wij zorg voor een samenhangend pakket aan maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van de informatie te waarborgen. Daarnaast vindt er intensieve samenwerking plaats met de functionaris gegevensbescherming, de privacy officer en de privacy adviseur.

Wat ga je doen?

  • Je ondersteunt de CISO bij het opstellen en actualiseren van het informatiebeveiligingsbeleid en het uitwerken van het jaarplan.
  • Je verzorgt trainingen en bewustwordingssessies op het gebied van informatiebeveiliging.
  • Je stimuleert het informatiebeveiligingsbewustzijn door het mede opstellen en uitvoeren van een bewustwordingsplan.
  • Je adviseert over informatiebeveiliging bij projecten op het vlak van informatievoorziening die worden uitgevoerd in de organisatie.
  • Je registreert beveiligingsincidenten en handelt die in overleg met de CISO af. Je draagt preventieve maatregelen aan om dergelijke incidenten te voorkomen.
  • Je bent alert op potentiële beveiligingsrisico’s in onze dienstverlening en processen en geeft hier gevraagd en ongevraagd advies over.
  • Je verzamelt informatie en voert werkzaamheden uit voor risicoanalyses en audits.
  • Je neemt deel aan diverse overleggen, waaronder het tactisch overleg informatiebeveiliging.
  • Je treedt bij afwezigheid op als vervanger van de CISO.
  • Je maakt deel uit van het meldpunt Datalekken en het CSIRT.

Eisen waaraan je moet voldoen:

1. Minimaal afgeronde opleiding op HBO niveau in de richting van informatiebeveiliging;
2. Minimaal 1 jaar aantoonbare werkervaring op het gebied van ISO of gelijkwaardige informatiebeveiliging in de afgelopen 3 jaar;
3. Bereid om na 6 maanden bij de organisatie in vast dienstverband te treden;
4. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het werkveld informatiebeveiliging in de afgelopen 5 jaar;
5. Minimaal 3 jaar aantoonbare werkervaring in het vakgebied informatiebeveiliging bij een (semi)overheidsinstelling in de afgelopen 5 jaar;
6. Kennis van de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid;
7. In het bezit van certificering zoals CISSP of SSCP;
8. Kennis van technische ICT infrastructuur op hoofdlijnen (alle technische componenten waarbij informatieveiligheid een vraagstuk kan zijn).

Alle bovenstaande eisen zijn harde criteria eisen. Je dient alle gevraagde functie eisen te bezitten, alleen dan kunnen wij je verder meenemen in de selectie.

MUST: Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: donderdag 03 december 2020


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

ICT - Security
X

ICT - Security

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *
Security officer
X

Security officer

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures