Interim Portfoliomanager IV

Omschrijving

Opdrachtomschrijving:

Uitkeren is goed op weg met het implementeren van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). Inmiddels zijn 12 applicaties/ applicatiecomplexen en 23 processen (= 51% van het totaal) van de divisie getoetst aan de BIO en de Deel-ICV (In-Conrol Verklaring) over 2022 wordt binnenkort opgeleverd.
In 2023 zullen de verbeterplannen worden uitgevoerd en wordt een extra 25% van de Uitkeren applicaties in BIO scope genomen, waarmee uiteindelijk 75% van het Uitkeren applicatielandschap zal worden getoetst. Daarnaast wordt de centrale applicatie GRCcontrol geïmplementeerd, wat veel capaciteit zal kosten.
Het BIO-werk wordt in de domeinen uitgevoerd door BIO-analisten ('vlinders'). Op dit moment hebben we in slechts 2 domeinen een BIO-vlinder en ondanks de nodige inspanning is het nog niet gelukt om geschikte kandidaten te vinden voor de vacatures. We hebben extra capaciteit nodig die ons kan helpen om alle geïdentificeerde risico’s (gerelateerd aan de BIO maatregelen) te duiden, op te lossen, te mitigeren dan wel te accepteren.
 

De opdracht behelst hoofdzakelijk twee zaken:

1. Toetsing of de processen en applicaties bij divisie Uitkeren voldoen aan de BIO-normen.
2. Adviseren over het (laten) oplossen van informatiebeveiligingsrisico's en bewaking (mede) dat er voortgang wordt gemaakt en dat het oplossen van deze risico's voldoende aandacht blijft houden van de product owners en agile teams die de systemen onderhouden.
Daarnaast meehelpen om deze processen binnen de organisatie blijvend te implementeren en diverse rapportages verzorgen.
Het werk vraagt om een medior informatie- of businessanalist met in ieder geval wat technische bagage en ervaring met systeemontwikkeling want een deel van de adviezen over informatiebeveiliging heeft technische raakvlakken.

Resultaatverplichting

Verantwoordelijk voor het realiseren van de BIO norm waarbij de controls zijn geïdentificeerd, geduid, opgelost, gemitigeerd dan wel geaccepteerd zodat een in-control statement kan worden afgegeven.
Zorgen voor opgeleide medewerkers, door actieve kennisoverdracht.
Geaccordeerde autorisatiematrix per applicatie.
Zorgdragen voor duidelijke werkinstructies voor de lijn.
(Mede) zorg dragen voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel (awareness) rondom implementatie BIO: het creëren van awareness, middels trainingen en intervisie met medewerkers

Eisen:

Motivatie is verplicht.

Onderstaande eisen zijn verplicht en moeten duidelijk terug komen in het CV.

Graag bij de motivatie punt voor punt een toelichting.

-U dient één referentie van een relevante opdracht aan te leveren bij uw aanbieding. Deze moet u opnemen in uw cv en als één document uploaden. U vermeldt
  opdrachtgever, telefoonnummer, begin/einddatum (niet ouder dan 1 jaar), uur per week, omschrijving werkzaamheden en resultaat. 
  – Indien niet gewerkt afgelopen jaar: referentie ouder dan een jaar gebruiken
  – Indien afgelopen jaar bij huidige werkgever: referentie werkgever daarvoor opgeven

•    Minimaal WO werk – en denkniveau
•    Goed in planning en prioritering
•    Kunnen toepassen van methoden en technieken voor het modelleren van de bedrijfsarchitectuur, bedrijfsprocessen, ict architectuur en ICT processen. Je bent in staat om de koppeling te leggen met en de vertaling naar de functionele- en gegevensmodellen.
•    Kennis van informatiebeveiliging & privacy, kennis van de BIO
•    Communicatief vaardig
•    Besluitvaardig
•    Ervaring met risicomanagement

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: zondag 27 november 2022


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Projectmanagement
X

Projectmanagement

E-mail : *
ICT - Data & Analyse
X

ICT - Data & Analyse

E-mail : *
ICT - Projectmanagement
X

ICT - Projectmanagement

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *
Overig
X

Overig

E-mail : *
Business analist
X

Business analist

E-mail : *
Informatie analist
X

Informatie analist

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures