Interim Manager P&O

Omschrijving

In dat kader P&O zijn we op zoek naar een enthousiaste collega voor de functie van:
 
                                              Manager P&O
                                     36 uur/week (fulltime)
 
 
   
Taken en verantwoordelijkheden

 • Stuurt op de ontwikkeling, het functioneren en professionaliseren van het P&O-team.
 • Draagt zorg voor een optimale mix van kwalitatieve en kwantitatieve elementen (talenten, taken, omvang, budgetten, enz.) om de beoogde resultaten te kunnen bereiken. Het belang van het concern als geheel is hierbij leidend.
 • Is verantwoordelijk voor het totale budget van producten en diensten, inclusief de begrote P-kosten en levert op dit gebied een bijdrage aan de P&C-producten.
 • Stuurt procesmatig op resultaten en op continu verbeteren.
 • Stuurt op de kwaliteit van te leveren producten en diensten, waarbij zij/hij dankzij visie op de inhoud op strategisch, tactisch en operationeel niveau een sparringpartner is voor college, directie en medewerkers.
 • Stuurt op de professionele ontwikkeling van medewerkers, waarbij zij/hij een situationele leiderschapsstijl hanteert.
 • Stuurt op de ontwikkeling, het functioneren en professionaliseren van het P&O-team.
 • Levert een actieve bijdrage aan de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van waarde gedreven en integer handelen van zowel de individuele medewerkers als het cluster als geheel.

 

 

FUNCTIE EISEN-/ WENSEN:

 • Maximaal uurtarief €98,- all-in (alles inclusief reiskosten, verblijfkosten en parkeerkosten, excl. BTW);
 • HBO WO afgeronde opleiding;
 • HR 21 Certificering;
 • Kennis van rechtspositie ambtenaren en arbeidsrecht;
 • Ervaring als (verander)manager in een politieke-bestuurlijke omgeving;
 • Ervaring met advisering WOR-bestuurder en (lokaal) overleg OR en vakbonden;
 • Ervaring met reorganisatieprocessen binnen een gemeentelijke organisatie;
 • Een visie op de rol van modern, eigentijds P&O-beleid en op de samenstelling en inhoud van het team P&O;
 • Een sterk ontwikkeld vermogen tot leidinggeven en samenwerken in een veranderproces;
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met vraagstukken over het managen van werkprocessen;
 • Een zakelijke instelling, waarbij resultaatgerichtheid en ontwikkelgerichtheid in evenwicht zijn: voldoen aan de behoeften van de klanten door schaarse middelen (geld en menselijk kapitaal) efficiënt en effectief in te zetten;
 • Een situationele leiderschapsstijl (ferm waar duidelijkheid in besluiten en verantwoording noodzakelijk is en coachend waar mogelijk), die zich kenmerkt door:
 • Zichtbaarheid en benaderbaarheid: weten wat er speelt in het dagelijks werk en welke aandachtspunten er zijn. Waar nodig direct acties uitzetten;
 • Het inspireren van collega’s en medewerkers met oprechte belangstelling; zorg voor een goede werksfeer;
 • Het geven van verantwoordelijkheid aan medewerkers om zaken zelf op te pakken en een bijdrage te leveren;
 • Het fungeren als sparringpartner voor de medewerkers en daarvoor op de hoogte zijn van waar medewerkers mee bezig zijn. Dit geldt op alle niveaus: strategisch, tactisch en operationeel;
 • Voorbeeldgedrag op het gebied van normen, waarden en integer handelen.

Graag ontvangen wij van jou het volledige CV omschreven in het NL en waaruit kennis/ervaring in bovenstaande blijkt, inclusief een motivatie en onderbouwing. 

Geef ook in je CV het volgende aan:

Datum beschikbaarheid;
Hoeveel uur per week;
Vakanties of eventuele belemmeringen;
(concreet) Lopende sollicitaties/intakes;
Vakantie;
Uurtarief ex BTW, inclusief reis- en verblijfkosten of Salarisindicatie.

Deze opdracht heeft een uiterste reactiedatum om meegenomen te worden in de procedure. Deze datum is: dinsdag 25 oktober 2022


Deze opdracht / vacature is verlopen. Bekijk onze actuele lijst met opdrachten / vacatures of maak een job alert aan en ben nooit meer te laat.

Vacature categorieën

Klik op de categorie om u in te schrijven voor de betreffende job alert.

Human Resource Management
X

Human Resource Management

E-mail : *
Management & Consulting
X

Management & Consulting

E-mail : *
Overig (Management & Consulting)
X

Overig (Management & Consulting)

E-mail : *
Teamleider
X

Teamleider

E-mail : *
Overig (HRM)
X

Overig (HRM)

E-mail : *
Management (HRM)
X

Management (HRM)

E-mail : *


Deel deze vacature:

Gerelateerde vacatures